Een kijkje in ons hart...

 

Iedere persoon, ieder kind, heeft talenten gekregen. Die zin klinkt vast bekend. Veel instanties gebruiken deze woorden. En het is waar, natuurlijk. God heeft ons allemaal zo bijzonder en zo verschillend gemaakt; het is een feestje om daar getuige van te mogen zijn!

 

En toch…

 

Toch zie je ook dat niet iedereen de kans krijgt om dit op een gewone lesdag te benutten. Expressie, enthousiasme, samenwerken, creativiteit, dans, zang, toneelspel. Hoe vaak is daar echt ruimte voor? Helaas worden voornamelijk drama-, toneel-, theaterlessen niet op alle scholen of door alle leerkrachten gegeven. In een vol lesprogramma komen deze snel in het gedrang.

En dat is jammer! Sterker nog: dat is een groot verlies! Omdat samen toneel maken heel verbindend is, heel erg leuk is en je skills leert voor je leven.

 

Ieder kind heeft een plek, een moment, nodig om zijn licht te laten schijnen. Een grote inspiratiebron van Fyr Toneel is dan ook een speech van Nelson Mandela:

 

“Onze diepste angst is niet dat we tekort schieten.

Onze diepste angst is dat we onvoorstelbaar krachtig zijn.

Niet de duisternis, maar het licht is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af: “Wie ben ik om briljant, schitterend, begaafd of geweldig te zijn?

Maar wie ben je om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God!

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er is niets verlichts aan jezelf klein maken, zodat anderen niet onzeker van jou worden.

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen, dan geven we onbewust ruimte aan anderen om hetzelfde te doen.”

 

Fyr Toneel wil kinderen de kans bieden om dat vlammetje aan te wakkeren tot een groot licht. Een licht dat anderen mag leiden, zoals een vuurtoren dat doet.

Want dat doe je met toneel: verhalen vertellen waardoor anderen aan het denken worden gezet, worden vermaakt, met elkaar in gesprek gaan, samen genieten. Als jij daar deel van uit maakt, als jij jouw licht trots laten schijnen, genieten anderen daarvan. En misschien steek je daarmee weer een vlammetje aan in het hart van iemand die kijkt.

 

Toneel is een feestje: vier het met ons mee!