Een kijkje in ons hart...

 

Iedere persoon heeft talenten gekregen. Die zin klinkt vast bekend. Veel instanties gebruiken deze woorden. En het is waar, natuurlijk. God heeft ons allemaal zo bijzonder en zo verschillend gemaakt; het is een feestje om daar getuige van te mogen zijn!

En toch zie je ook dat niet iedereen de kans krijgt om dit op een te benutten. Expressie, enthousiasme, samenwerken, creativiteit, dans, zang, toneelspel. Hoe vaak is daar echt ruimte voor? Het begint al op school. Helaas worden voornamelijk drama-, toneel-, theaterlessen niet op alle scholen of door alle leerkrachten gegeven. In een vol lesprogramma komen deze snel in het gedrang. En als volwassene verleer je dit vaak nog meer. 

En dat is jammer! Sterker nog: dat is een groot verlies! Omdat samen toneel maken heel verbindend is, heel erg leuk is en je skills leert voor je leven.

Iedereen heeft een plek, een moment, nodig om zijn licht te laten schijnen, jezelf te laten zien.

 

Fyr Toneel wil mensen van jong tot oud de kans bieden om dat vlammetje aan te wakkeren tot een groot licht. Een licht dat gezien mag worden, net zoals een vuurtoren.

 

Je mag gezien worden! Schijnen, stralen, schitteren!